Hi các Admin, Mod,
Để diễn đàn không những là một môi trường để trao đổi thảo luận thì cũng nên đưa thêm tính năng là mọi người có thể làm các bài trắc nghiệm về một lĩnh vực nào đó trong viễn thông để ôn tập, kiểm nghiệm lại kiến thức đã học được .
Cách thức thực hiện:
Admin, Mod xây dựng một form mẫu để các thành viên có thể đóng góp các câu hỏi để xây dựng ngân hàng