Hi All!
Hôm nay rỗi rãi, mình tự dưng nghĩ như sau (Có vẻ là hơi điên rồ )
Tại sao người ta lại nói rằng, thế giới năm 2011 lại phát triển hơn thế giới thời La Mã Cổ Đại. Vậy cái sự phát triển ở đây thực sự là cái gì phát triển.

Thời La Mã, với một ít đồng, sắt ... người ta chỉ biết làm thành những vật dụng thô sơ như dao, kiếm, khiên. Nhưng năm 2011, với từng ấy nguyên vật liệu, người ta có thể chế tạo ra một con CPU cực kỳ phực tạp và thông minh. Cái sự thông minh của những thứ vô tri như đồng, sắt là do con người tạo ra. Vậy sự phát triển trong trường hợp này có thể coi là việc biến những nguyên vật liệu vô tri trở nên thông minh hơn, trợ giúp nhiều hơn cho con người!

Mục đích cũng là để thoả mãi một nhu cầu gì đó cho con người. Mà nhu cầu của con người lại phụ thuộc vào cái mức độ trí tuệ và hiểu biết thế giới của họ. Một thổ dân da đỏ châu Mỹ hoàn toàn thoả mãn nhu cầu của họ về thế giới xung quanh cho đến khi người châu Âu đến và làm được những cái mà trước kia họ - các thổ dân tưởng rằng là do thần linh làm. Điều đó có nghĩa là, nếu 2 xã hội sống độc lập với nhau và không liên hệ gì với nhau, thì cái mức độ thoả mãn của những người thuộc 2 xã hội này là như nhau. Tất nhiên trong cùng một xã hội, nơi có sự giao tiếp lẫn nhau thì cái mức độ thoả mãn sẽ khác nhau.

Từ đó cũng có thể thấy là, người La Mã cổ đại cũng cho rằng xã hội của họ thời đó rất phát triển không khác gì chúng ta nghĩ rằng xã hội hiện tại cũng phát triển. Nếu như thế thì chúng ta cần gì làm kinh tế phát triển nữa nhỉ?