Các bác ai có tài liệu hay giáo trình :
Dịch vu đa phuơng tiện trên nền IP (IMS) của thạc sỹ Nguyễn Hứa Duy Khang - Đại học Cần Thơ thì cho em xin.Em cảm ơn các bác nhiều!