Kính gửi thầy Bình và các anh chị trên diễn đàn,

Em đang muốn mô hình hóa một hệ thống có BS và các MSs trong OFDMA TDD hệ thống. Các MS sẽ sử đo các giá trị CQI (channel quality indicator) trên tất cả các Resource Blocks (ghép của các kênh con liền kề và symbols liền kề) và gửi tới BS. BS sẽ dựa vào giá trị CQI của tất cả người dùng trên từng Resource Block đó và quyết dịnh cấp phát tài nguyên mỗi RB cho người dùng có giá trị CQI cao nhất.

Vấn đề của em là làm cách j để mô hình hóa quá trình generate giá trị CQI cho từng người dùng trên tất cả các Resource Block trong mô phỏng?

Em đã đọc một số mô hình Pathloss và mô hình kênh nhưng thực sự không hiểu nó áp dụng một số phân bố CDF, PDF hay là giá trị SINR của từng người dùng trên các Resource Blocks trên miền tần số (subchannel) và thời gian (symbol) như thế nào à.

Thực sự cái này em hơi mơ hồ vì trước h em toàn tìm hiểu về lý thuyết, bây giờ mới bắt đầu mô phỏng.

Xin cám ơn mọi người trước!

Giang.fet