Hiện tại R&P đang có một số dự án liên quan đến viễn thông, nhưng thuộc mảng ứng dụng, tập trung chủ yếu vào GSM và PLC (Power Line Communication). Hiện đang cần tuyền nhân sự làm việc tại HCMC.

Yêu cầu: Biết lập trình PIC và có kinh nghiệm lập trình trên 1 năm. (không phải là kinh nghiệm 1 năm, mà là thời gian làm việc với PIC được 1 năm)
Vẽ mạch điện tử (nguyên lý, layout).
Đã tốt nghiệp đại học

Lương khởi điểm: 5M/tháng
Tùy theo năng lực và kinh nghiệm, có thể đề xuất mức lương phù hợp.

Liên hệ:
Đoàn Hiệp (0936 316 326) hiep.doan (at) rpc.vn

Chúc vui