Chúc mừng hội thảo VNTelecom 2010 thành công. Hi vọng những chương trình lần sau sẽ có nhiều thành viên và nhiều bài phát biểu hơn nữa.