Em mới tìm hiểu về FPGA, mọi người có tài liệu về FPGA không giúp em với. nếu có thì anh gửi vào mail của em ạ. thanks a lot ^_^. mail của em: quynhlun.gl@gmail.com