Các bác cho em hỏi ở Việt Nam mình có Quy chuẩn quốc gia áp dụng cho các sản phẩm PLC (Power Line Communication) không ạ. (Tương ứng với các chuẩn như IEEE 1901, CISPR 32, CISPR 35, IEC62368-1, v.v)

Khách hàng của bên em đang muốn sản xuất các sản phẩm liên quan đến công nghệ PLC. Vì vậy, họ quan tâm đến việc các sản phẩm này cần tuân theo các quy chuẩn nào của Việt Nam.

Em xin cảm ơn.