Năm mới chúc anh em trên diễn đàn đạt nhiều thành công mới
Năm nay mình vẫn làm tems cho các dòng máy sony và samsung, anh em quang tâm thì liên hệ 0938779269.
Giá từng sản phẩm liên hệ để biết thêm chi tiết