Chi nhánh công ty cổ phần KASATI tại Hà nội cần tuyển:

- 02 kỹ sư viễn thông
- 02 Công nhân leo cao

Làm việc tại Hà nội và công tác các tỉnh,

Mọi chi tiết liên hệ:

Tel: 0913597999
Email: thainc@kasati.com.vn