chào các bác, mình đang xử lý 1 trạm 2G thiết bị alcatel. Các thuê bao mà bắt vào trạm này: gọi đi bình thường. Nhưng khi người khác gọi đến thì báo thuê bao ko ll được hoặc máy bận ( tần suất gọi đến 10 cuộc thì bị 4-5 cuộc báo thuê bao).

Mình đã báo thay hết phần cứng nhưng ko được, chắc chỉ còn phần khai báo mềm.

Các bác có cao kiến gì giúp e không.?


Thanks.