Khai xuân cài tems pocket Note 5 giá 1 triệu.
Số lượng 10 máy. Nhanh chân kẻo hết.
Hcm 0938779269. Đêm máy qua mình làm 30 phút là có tems pocket
Chúc mừng năm mới