Xin chào các bạn

Công ty COMIT Corporation đang tuyển dụng một số vị trí sau trong ngành Viễn thông 03 vị trí:

1. Account Manager (AM) - Nhân viên kinh doanh: https://bit.ly/2nRrlGS
2. Kỹ sư giải pháp tích hợp hệ thống cao cấp: https://bit.ly/2vRa1Wj
3. Kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật tích hợp hệ thống: https://bit.ly/2CoLG0r

Các vị trí 2 và 3 chủ yếu nghiên cứu các giải pháp mới trong viễn thông và áp dụng tại việt nam

Môi trường: Chuyên nghiệp
các bạn có thể gửi mail trực tiếp cho mình để giới thiệu dinhbathi105@gmail.com (pass vntelecom)

Cảm ơn các bạn