E chào các anh chị trong nhóm
E đang tìm hiểu và muốn nghiên cứu về thiết kế IC khuếch đại công suất cao tần mà tìm tài liệu trên Internet thì không thấy có. Các anh chị trong nhóm đã từng làm về mảng cao tần có tài liệu về thiết kế IC cao tần thì cho em xin với ạ, nếu được thì em vô cùng cảm ơn.