Trong hệ thống truyền dẫn DWDM có sử dụng hai giao thức APC (Advanced Power Control) và EPC (enhanced power control ) dùng để điều chỉnh năng lượng khuếch đại của hệ thống.

Đặc điểm của 2 giao thức này là ntn vậy và nó khác nhau ntn. Ai biết thì chia sẻ cho tôi cái nhé.

Thank!