Xin chào anh chị em,
Em đang làm cái nghiên cứu so sánh mô hình tổ chức của các nhà mạng viễn thông trong nước với các nhà mạng lớn quốc tế hiện nay. Đặc biệt là mối quan hệ bên trong giữa khối kỹ thuật và khối kinh doanh của các nhà mạng.
Anh chị em nào có cho em xin để nghiên cứu nhé!
Cảm ơn mọi người!