Hi mọi người trong diễn đàn

Hôm nay mình xin tham khảo ý kiến về vấn đề, phân cực sóng với hệ thống radar thời tiết.

Trong một số hệ thống radar thời tiết mà mình tìm hiểu, thường sử dụng loại dual polarization hoặc full polarization để xác định và đo cường độ mưa.
Tuy nhiên, một số Hãng của Nga, chỉ dùng phân cực ngang với lý do:
"In countries with an equatorial, subequatorial climate, the application of meteorological radars with double polarization will not yield a strong effect on the price/quality ratio"

Mình muốn xin ý kiến đóng góp của mọi người
Thanks