Mong các ACE dùng điện thoại Android trải nghiệm và phản hồi giúp

https://play.google.com/store/apps/d...otorsafe&hl=en

Ứng dụng được cài đặt trên điện thoại của người tham gia giao thông, hỗ trợ người sử dụng các tính năng:
+ Tự động chuyển sang chế độ im lặng khi thiết bị phát hiện người dùng đang điều khiển xe máy tham gia giao thông; tự động chuyển sang chế độ thông thường khi người dùng dừng, đỗ.
+ Có chức năng nhận cuộc gọi từ người cực kỳ quan trọng (VIP) cho dù người sử dụng có đang tham gia giao thông hay không. Danh sách những người VIP này có thể bỏ trống, bổ sung, thay đổi.
+ Đối với những cuộc gọi khẩn cấp nằm ngoài danh sách VIP được nhận biết là có tần suất gọi đến liên tục (3 cuộc gọi liên tiếp trong một khoảng thời gian cho trước), phần mềm cũng được thiết kế kịch bản để xử lý tương tự như đối với cuộc gọi trong danh sách VIP.


Xin cám ơn