Dear
Trong 4rum mình bác nào có mấy cuốn về technical của thiết bị DWDM/OTN dòng ZXONE9700 và ZXWM920 cho e xin với ah
thanks