Em đang cần gấp tài lieu về con máy DCM CMS - 2 XLD SYSTEMS, Bác nào có cho em xin 1 bản với.
Tks cả nhà