Chào các anh chị em trong diễn đàn.
Em đang tìm hiểu về MIMO nhưng tiếng Anh của em không đủ để đọc các tài liệu tiếng Anh.
Tìm kiếm trên mạng em thấy có cuốn: "Kỹ thuật Xử lý Không gian và Thời gian: Lý thuyết và Mô phỏng" của thầy Trần Xuân Nam bên HVKTQS. Anh chị em nào có bản pdf có thể chia sẻ được không?