Trong các trường học hiện nay, người vận hành thiết bị (IT) thường mất nhiều thời gian và công sức để theo dõi, giám sát, vận hành hệ thống trình chiếu tại mỗi lớp học. Giải pháp này cho phép người vận hành ngồi tại một chỗ (phòng máy) có theo dõi, giám sát, điều khiển từ xa toàn bộ các thiết bị trình chiếu trong mỗi lớp học.

ỨNG DỤNG CỦA GIẢI PHÁP
Trong các trường học hiện nay, người vận hành thiết bị (IT) thường mất nhiều thời gian và công sức để theo dõi, giám sát, vận hành hệ thống trình chiếu tại mỗi lớp học. Giải pháp này cho phép người vận hành ngồi tại một chỗ (phòng máy) có thể theo dõi, giám sát, điều khiển từ xa toàn bộ các thiết bị trình chiếu trong mỗi lớp học.

MÔ TẢ CÁC TÍNH NĂNG
Mục đích: Giám sát trạng thái và điều khiển tập trung hệ thống thiết bị trong giải pháp trình chiếu cơ bản.
Hệ thống trình chiếu trong mỗi lớp học: Xem chi tiết trong giải pháp trình chiếu cơ bản.
Kết nối lớp học về trung tâm:
Các thiết bị giao diện điều khiển của mỗi lớp học sẽ kết nối tạo thành một mạng LAN về phòng máy quản trị của nhân viên IT.
Phần mềm giám sát: Phần mềm giám sát Global Viewer và điều khiển được cài đặt trên một máy chủ.

Xem chi tiết tại: Giải pháp nghe nhìn: Lớp học | Giám sát tập trung

Xem thêm:
1. Giải pháp nghe nhìn: Lớp học | Phòng đào tạo
2. Giải pháp nghe nhìn: Lớp học | Gói trình chiếu cơ bản
2. Giải pháp nghe nhìn: Phòng họp | Phòng hội thảo
3. Giải pháp nghe nhìn: Phòng họp | Phòng họp cơ bản

Công nghệ nghe nhìn KTP - Nhà phân phối thiết bị và giải pháp nghe nhìn hàng đầu Việt Nam
Website: Http://www.avpro.com.vn