Cho mình hỏi thông số này là gì nhé cả nhà
1. Dynamic fatigue resistance parameter - Nd
2. Bore diameter
tks