HI all
Bạn nào có bản full Luận văn "Nghiên cứu cải thiện phương pháp xử lý hàng đợi Retrial" của Trần Huy Hoàng ; Nghd. : TS Lê Nhật Thăng thì up cho mình với (hoặc ai lấy giúp được (http://elib.ptit.edu.vn/opac/WShowDe...tItemID=6563)?
Cám ơn nhiều!