Em chào mọi người ạ, mọi người cho e hỏi là hiện tại e đang làm mô phỏng chuyển động của mạng VANET trên ns 2. Em đang tìm hiểu cách chạy chương trình & cách chỉnh sửa code nhưng đang không hiểu lắm, không biết mọi người có ai có thời gian chỉ trực tiếp giúp e được ko ạ.

Em ngoài Hà nội ạ, cảm ơn mọi người