Anh chị cho hỏi, hệ thống VSAT hiện tại đang sử dụng kênh có dung lượng 1Mbps, giờ khách hàng muốn thêm 1 kênh 1Mbps nữa thì có phải đổi thiết bị đầu cuối VSAT không?

Cảm ơn