em đang làm về các giải pháp bảo mật hệ thống IPTV .. a.c nào có tài liệu t.anh những năm gần đây không cho em xin với ( theo yêu cập cập nhật của thầy giáo ak ) em cảm ơn mọi người