Em chào các Anh,Chị? E muốn hỏi Ngoài NS2 ra thì có phần mềm nào khác giúp Mô phỏng chuyển mạch không ạ?
Em xin cảm ơn!