Hi ae,

Hiện mình đang muốn bảo mật các file tài liệu: Như word, excel, pdf trong mạng LAN: Tức là chỉ những user/Device được cấp chứng chỉ số thì mới có thể đọc được những tài liệu này. Ace xem có thể gợi ý cách thực hiện được không nhé.