Các bác trong diễn đàn cho em hỏi có hãng thiết bị điện nào trừ thằng Emerson ( quá đắt ) còn sản xuất loại Rectifier AC/DC biến thiên cách ly không ạ ( Isolation Transformer ). Em đang tìm mà khó quá