Chào mấy sư huynh, hiện tại e đang lam đề tài liên quan tới mạng HetNet với mô hình là:
1 macro-eNB và vài pico-eNB trong cùng một cell. E đang tìm phần mềm mô phỏng mô hình mạng như thế này để test kĩ thuật beamforming giảm can nhiễu cho các user của pico-eNB. Rất mong các huynh cho e lời khuyên nên dùng phần mềm nào ạ.