Các thiết bị cần đầu tư cho hệ thống tổng đài IP

Tổng đài IP có 2 loại: 1 loại là tổng đài phần cứng và loại kia là tổng đài IP phần mềm cài đặt lên máy chủ

A. Đối với tổng đài phần cứng tích hợp sẵn core tổng đài IP

1. Tổng đài - các bạn có thể chọn loại sau:

Tổng đài điện thoại IP Grandstream

Tổng đài IP Mypbx

2. Điện thoại IP

3. Bộ chuyển đổi gateway (nếu muốn sử dụng điện thoại Analog)

4. Hệ thống đường dây mạng LAN nội bộ (thông thường các công ty có sẵn hê thống mạng LAN nội bộ rồi thì không cần phải triển khai thêm 1 hệ thống đường dây này nữa mà sử dụng hạ tâng có sẵn để sử dụng tổng đài IP)

5. Phần mềm softphone trên máy tính (miễn phí)

6. Tai nghe điện thoại cắm vào máy tính hoặc điện thoại IP

7. Đường truyền quang (Nếu sử dụng cho nhiều chi nhánh)

B. Đối với tổng đài IP phần mềm cài đặt trên máy chủ

- Máy chủ Server

- Card giao tiếp bưu điện (Card giao tiếp đường Analog hoặc đường truyền E1)

- Điện thoại IP

- Bộ chuyển đổi gateway (nếu muốn sử dụng điện thoại Analog)

- Hệ thống đường dây mạng LAN nội bộ (Nếu có mạng LAN máy tính rồi thì sử dụng trên nền mạng này luôn)

- Phần mềm softphone trên máy tính (miễn phí)

- Tai nghe điện thoại cắm vào máy tính hoặc điện thoại

- Đường truyền quang (Nếu sử dụng cho nhiều chi nhánh)

-----------o0o-----------

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số Hotline: 0986883886 hoặc (08)7108 0888 để được tư vấn trực tiếp.