Em là một sinh viên năm 2 học ngành Điện tử- Viễn thông. Em muốn hướng theo chuyên ngành vô tuyến và muốn tìm hiểu về nó. Các anh chị hường dẫn giùm e khái quát về ngành, công việc sau khi ra trường, cách để tìm hiểu. E xin chân thành cảm ơn ...