Chào các bác, hiện nay có ai trong group mình đang có chung hướng nghiên cứu về Semtech LoRa không?
Nếu có ai quan tâm cùng hướng nghiên cứu thì có thể trao đổi kinh nghiệm và tài liệu nhé. Hiện nay em đang đi theo hướng này.