Hiện tại em đang nghiên cứu các thiết bị của Spirent đặc biệt là các giải pháp đo kiểm mà hãng này cung cấp.
Các anh đã từng sử dụng hay nghiên cứu có thể cho e xin ít tài liệu để có thể hiểu một cách cơ bản nhất về các thiết bị và giải pháp của hãng này được không ạ