như title. em đang làm btl về phần này mà mông lung quá ạ. mong cao nhân chỉ giúp. em cảm ơn.