hiện tại em đang làm luận văn về mô phỏng các giao thức định tuyến trong mạng VANET , cụ thể là e mô phỏng 4 giao thức aodv aomdv dsr và gpsr , anh chị nào có kinh nghiệm có thể giup đở em với ạ, hoặc cho em xin ít tài liệu hoặc luận văn để tham khảo với ạ,
email : nguyenvanviet59@gmail.com
dt 0905005985
cảm ơn sự giup đở của anh chị