Các chuyên gia cho mình hỏi có cách nào tính toán và tài liệu nào có đề cập để phân biệt lưu lượng internet trong nước, quốc tế không ạ?