bts sử dụng nắn nguồn emerson chạy 3 rec 2900u khi mất điện chạy luôn máy phát nhưng sau một thời gian trạm bts mất liên lac do nguồn yếu. máy phát đấu vào pha 1. có ai biết tại sao không và cách khắc phục