Em đang đọc cái report 53 của CEPT và ko rõ lắm nghĩa của cụm từ lower band edge
Nó nằm trong câu:

"Develop a preferred technical (including channelling) arrangement and identify common and minimal (least restrictive) technical conditions2 for wireless broadband use in the 694-790 MHz frequency band for the provision of electronic communications services, subject later to a precise definition of the lower band edge under task (3),"

Em hiểu mang máng nó nghĩa là "biên dưới của băng" nghĩa là có băng A: 674-790 MHz thì 694 là biên dưới của băng A. Em hiểu như thế không biết có đúng không, nhờ các anh chị góp ý ạ.