Ae có phần mềm vẽ sơ đồ đi dây cho hệ thống camera giám sát share cho mình với. thanks cả nhà nhiều