Các anh/chị trong diễn đàn cho em hỏi là mạng Manet là mạng hoạt động như thế nào?
Anh/Chị nào có thấy lấy ví dụ về mạng Manet ngoài thực tiễn để em dễ hình dung không a?
Em cảm ơn!