Em mới tìm hiểu về MANET chưa hiểu rõ lắm.Vậy các tiền bối có thể cho em biết "đánh giá hiệu nặng trong MANET " là gì không ạ. Ví dụ như hai giao thức DSR và DSDV :