Mọi người cho em hỏi TDMA, FDMA, CDMA mỗi phương pháp nó có phạm vi ứng dụng như thế nào ???