Mọi người cho em hỏi tỉ lệ cắt là gì? Em chỉ hiểu lý thuyết là tỉ số của mức xén trên biên độ trung bình. Mọi người có thể giải thích cho em qua hình ảnh cụ thể được ko ạ.