Anh chị nào biết các ứng dụng thực tế nào có sử dụng pp điều chế FDM dc không ạ.