Em đang tìm hiểu về đề tài cấu trúc chung của trạm BTS trong GSM mà chưa tìm được tài liệu nào ?
mong các a/chị nào biết cho em xin chút tài liệu ạ!
e cảm ơn!