anh em cho hỏi khi điện thoại cho 1 người nào đó bằng điện thoại di động thì cơ chế như thế nào,sao có thể biết được mình gọi tới máy đó mà máy đó nhận tín hiệu . mấy thánh biết chỉ em xíu . hay koa tài liệu liên quan nào không ?