Tình hình em đang làm đồ án về đề tài này và đang bí anh nào đã làm hay biết gì làm ơn chỉ em với ! sắp báo cáo mà chưa làm đc gì hết