hiện mình đag có vài dự án linux, mình đang cần 2 kỷ thuật lập trình,mong muốn làm việc lâu dài
Lương: thoả thuận
LH: doxuantaiati@gmail.com